Konya Amber Reis Cami

Konya'da bir cami


Konya’nın Meram İlçesi, Şeyh Sadreddîn Mahallesi’nde ve İstasyon Caddesi üzerindedir. Gödene taşıyla yapılan duvarlarının üst kısımları dört köşe yeşil çinilerle kaplı tek minareli olan son dönem Osmanlı eseri câmi, yok olan eski Anberreis Camisi yerine 1911 yılında Arifî Paşa’nın Konya valiliği zamanında yapılmıştır. Câminin ismi Selçuklu devri büyüklerinden Şehabeddîn Anber Reis’ten gelmektedir.

Caminin kitabesinde şunlar yazılı: “Devr-i Selçukî ricâlinden Şihâbü’d-dîn Anber Re’isin binakerdesi olan işbu câmi’i şerîf külliyen harâb olmuş iken Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye’nin Birinci Meşrûtiyet Pâdişâhı olan e’s-Sultân isnü’s-Sultân e’s-Sultan Mehmed Reşâd Han-ı Hâmis Hazretleri’nin ahd-i hilâfet-i saniyyelerinde Konya vâlîsi e’l-Hâcc Ârifî Paşa hidmetiyle müceddeden yapılmışdır (1329-1911)."

Konya Amber Reis Cami içeriği, 19 Kasım 2020 tarihinde Bikonya.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha