Uluslararası Müzik Festivali

Uluslararası Müzik Festivali
  • Etkinlik Tarihi 07 Mayıs 2022
  • Etkinlik Yeri Konya

Etkinlik Detayı

Hz. Mevlâna’nın şehri olan Konya, dünyanın Küçük Asya diye tanıdığı Anadolu´nun tam ortasında yer alan ve tarihi, prehistorik çağlara kadar uzanan, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bugünkü şehir, zengin geçmişinin izlerini taşıyan bir açık hava müzesi gibidir. Anadolu Selçuklu Devleti´ne başkentlik, Osmanlı Cihân Devleti´ne şehzâde şehirliği yapan Konya, aynı zamanda İslâm Medeniyetinin hakkıyla temsil edildiği Mevlevîliğin de merkezidir. Konya´yı dünyaya tanıtan, XIII. yüzyılda Konya´da yaşayan ve türbesi Konya´da bulunan büyük Türk mutasavvıf ve şâiri Mevlâna Celâleddîn Rûmî (30 Eylül 1207 – 17 Aralık 1273)´dir. Mevlâna, âlimlerle dolu bir âilenin çocuğu olarak bugün Afganistan topraklarında bulunan Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Erken yaşlardan itibaren çok iyi eğitim görmüş, çocuk yaşlarında iken başlayan uzun bir göç yolculuğu sonunda ailesi ile birlikte Anadolu´ya gelmiş, önce Karaman´a daha sonra da Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubâd´ın ısrarlı davetleri üzerine 3 Mayıs 1228´de Konya´ya yerleşmiştir. Babasının vefâtı üzerine onun yerine medresede ders okutan Hz. Mevlâna, 1244 yılında Konya´ya gelen ve 1247 yılında ansızın kaybolan Şems-i Tebrîzî adlı efsânevî velînin yüksek tesiriyle şiirler söyleyen, semâ eden, ilâhî aşkın ateşiyle pişerek olgunlaşan büyük bir Hak âşıkı, kâmil bir velî hâline gelmiştir. Bu dönemden itibaren kaleme alınan eserleri bugün tüm dünyada her gün artan bir ilgiyle okunmaktadır. Hz. Mevlâna tarafından temelleri atılan, Hakk´a vuslatından sonra oğlu Sultân Veled ve diğer yakınları tarafından müesseseleştirilen Mevlevîlik, geniş bir coğrafyada yüzyıllar boyunca etkili olmuş, oluşturduğu yüksek kültür ve sanatı ile toplumları derinden etkilemiştir. Bugün de dünyanın her yerinde bu yüksek kültürü ve sanatı tanıma ve tanıtma gayretinde olan pek çok insan vardır. Mevlâna, ölümü "sevgiliye kavuşmak" olarak nitelendirir. Mevlevîler bu yüzden 17 Aralık gecesine "şeb-i arûs" yani "düğün gecesi" derler. Her yıl 07-17 Aralık tarihlerinde Konya´da Hz. Mevlâna ile ilgili çeşitli anma programları yapılmakta ve dünyanın her yerinden Mevlâna âşıkları Konya´ya gelmektedir. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2004 yılından beri her yıl düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 22-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmektedir. Dünya halklarının geleneksel, tasavvufi veya dinî nitelikteki mistik müziklerinin sergilendiği festivalin konserleri ücretsiz ve halka açık olup konserler, Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlâna Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda, Semâ Töreni ise Mevlâna Kültür Merkezi Semâ Salonunda icra edilmektedir. Hz. Mevlâna’nın Doğum Yıldönümü Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali", bugün dünyanın mistik müzikler alanında en saygın festivali olarak gösterilmektedir. Festival ile Hz. Mevlâna´nın sözle ifâdesi mümkün olmayan sınırsız aşkına, bütün insanlığı kucaklayan tevâzû ve hoşgörüsüne lâyık bir anma programı hedeflenmektedir. Dünyanın çeşitli yerlerine ait mistik müziklerin buluşma noktası hâline gelen "Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali", tüm dünyada izlenirliği her geçen gün artan mistik müzikleri ve müziğin etkili gücü sayesinde farklı inanış ve kültürleri en çarpıcı yönleriyle tanıtmaktadır. Festival, tüm dünyada izlenirliği her geçen gün artan geleneksel müzikleri tanıtmayı ve bu müziklere popüler unsurlara karışmadan, otantik yapıları ve özellikleri korunarak sergilenebilecekleri, yani kendileri olarak var olabilecekleri bir kültür ortamı sağlamayı amaçlamaktadır. Dünya halklarının geleneksel mistik müziklerinin buluşma noktası haline gelen Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali, bu alanda dünyanın en saygın etkinlikleri arasında yer almaktadır.


  • Etkinlik Tarihi 07 Mayıs 2022
  • Etkinlik Yeri Konya
DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha